Asociace muzeí a galerií ČR - Komise konzervátorů-restaurátorů


Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1 - Nové město
Czech Republic
tel.: +420 224 210 037-9
fax: +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz
Web: 
www.cz-museums.cz

AMG-KKR, Asociace muzeí a galerií ČR - Komise konzervátorů-restaurátorů (Czech Association of Museum and Galleries - Commission of Conservator-Restorers)

E.C.C.O. Associated member

Delegate

Alena Selucká

e-mail: selucka@technicalmuseum.cz

Annual reports

Scroll to Top